ब्याकप्लेनहरू

छवि भाग नम्बर विवरण स्टक किन्नुहोस्
23001005

23001005

Schroff / nVent

BACKPLANE 3U 5 CHAN VME J1

स्टक मा: ४४०

$250.00000

23001007

23001007

Schroff / nVent

BACKPLANE 3U 7 CHAN VME J1

स्टक मा: ३७६

$318.43000

23001540

23001540

Schroff / nVent

BACKPLANE 6U 10 CHAN VME J1/J2

स्टक मा: ६८

$1614.22000

23001551

23001551

Schroff / nVent

BACKPLANE 6U 21 CHAN VME J1/J2

स्टक मा: ३६

$2973.92000

23006300

23006300

Schroff / nVent

BACKPLANE 3U 8 CHAN COMPACTPCI

स्टक मा: २२७

$571.26000

23006355

23006355

Schroff / nVent

BACKPLANE 3U 5 CHAN COMPACTPCI

स्टक मा: ३०६

$391.96000

23001021

23001021

Schroff / nVent

BACKPLANE 3U 21 CHAN VME J1

स्टक मा: १९४

$719.44000

23001535

23001535

Schroff / nVent

BACKPLANE 6U 5 CHAN VME J1/J2

स्टक मा: १५६

$897.04000

23001069

23001069

Schroff / nVent

BACKPLANE 6U 9 CHAN VME J1/J2

स्टक मा: २०३

$639.13000

23006865

23006865

Schroff / nVent

BACKPLANE 6U 5 CHAN COMPACTPCI

स्टक मा: १९५

$665.15000

23006815

23006815

Schroff / nVent

BACKPLANE 3U 5 CHAN COMPACTPCI

स्टक मा: ३३२

$361.42000

23001010

23001010

Schroff / nVent

BACKPLANE 3U 10 CHAN VME J1

स्टक मा: २८३

$423.07000

23001004

23001004

Schroff / nVent

BACKPLANE 3U 4 CHAN VME J1

स्टक मा: ४९२

$223.41000

23006814

23006814

Schroff / nVent

BACKPLANE 3U 4 CHAN COMPACTPCI

स्टक मा: ३८१

$314.47000

23006864

23006864

Schroff / nVent

BACKPLANE 6U 4 CHAN COMPACTPCI

स्टक मा: २२६

$573.52000

23001508

23001508

Schroff / nVent

BACKPLANE 6U 8 CHAN VME J1/J2

स्टक मा: ८८

$1236.40000

Top